De Criteria

Zowel musea als scholen kunnen een educatieproject aanmelden voor de prijs. De prijs is een geldbedrag van €.45.000,- dat wordt aangewend om het bekroonde educatieprogramma verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Criteria Museumeducatie Prijs 2019 (€45.000,-)

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet een museumeducatieproject aan de volgende criteria voldoen:

  • Er is sprake van aantoonbare samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs. Een intermediair voor een lokaal of regionaal museummenu kan ook samen met musea en scholen deelnemen.
  • Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs.
  • Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea.
  • Overdraagbare aanpak. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken.
  • De uitvoerders van het programma zijn bereid het verder te verspreiden in het land.
  • Het programma loopt in 2019.
  • Het betrokken museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de Museumvereniging

----------------------------------------------------------

Daarnaast is het een pré als...

De jury heeft drie kenmerken benoemd die ze graag terug zien in museumeducatieprojecten. Het zijn geen harde criteria, maar aanmeldingen die hieraan voldoen worden wel extra gewaardeerd.

  • Maatwerk: (museum)docenten kunnen op basis van persoonlijke voorkeuren zelf accenten aanbrengen in het project.
  • Leergebied overstijgend: projecten kunnen aansluiten bij vrijwel alle vakken op school en/of uitgevoerd worden door vrijwel alle typen musea.
  • Brede verankering in de organisatie: niet alleen de medewerker die het programma heeft ontwikkeld is op de hoogte en enthousiast, maar ook directe collega’s, directie- en bestuursleden.

----------------------------------------------------------

Lees hier de volledige voorwaarden