Kijk ze Kijken winnaar Aanmoedigingsprijs 2018

Op vrijdag 10 november heeft de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven de winnaars van de Museumeducatie Prijs en Aanmoedigingsprijs 2018 bekend gemaakt tijdens een feestelijk evenement in Beeld en Geluid, Hilversum.

De winnaar van de Aanmoeidings Prijs 2018, de prijs voor het beste projectplan, is geworden:

Kijk ze Kijken, van Kunsthal Rotterdam, Stichting Laurens en Stichting Boor

Kunsthal Rotterdam, Stichting Laurens en Stichting Boor ontvangen gezamenlijk €5.000,- voor hun winnende projectplan. De jury wil de samenwerkingspartners hiermee stimuleren om het project Kijk ze Kijken in de praktijk uit te voeren. Uiteraard ontvangen ze begeleiding bij het besteden van het prijzengeld. Binnenkort wordt rondom het projectplan Kijk ze Kijken een expertmeeting georganiseerd, waarbij professionals op gebied van onderwijs, musea, zorg en projectmanagement Kunsthal Rotterdam, Stichting Laurens en Stichting Boor helpen om het projectplan verder te ontwikkelen.

Over het project zei de jury het volgende:

"Kijk ze Kijken heet het projectplan van Kunsthal Rotterdam waarbij twee doelgroepen, die doorgaans niet vaak in het museum komen, elkaar ontmoeten en kunst ervaren. Via een matching worden leerlingen uit het speciaal onderwijs en ouderen in tweetallen aan elkaar gekoppeld waarna een kennismakingsgesprek volgt. Een kunstwerk brengt het gesprek verder op gang. Met kleine stappen; kijken, praten en tekenen, ervaren deze twee generaties kunst. Er is voor een samenwerking gekozen tussen de Rotterdamse scholenkoepel Boor en Stichting Laurens voor ouderenzorg en de Kunsthal zorgt voor een omgeving om te leren en een gespreksonderwerp. De jury heeft zelf mogen ervaren hoe een kijkwijzer een mogelijkheid biedt om tot een gesprek te komen met een leerling en dat de bevindingen worden vastgelegd in een tekening. De tekening wordt daarna tentoongesteld waardoor er na de ontmoeting ook weer een evaluatie plaatsvindt. 
Vernieuwend is dat een kunstwerk kan dienen als social object om een ontmoeting mogelijk te maken tussen twee verschillende doelgroepen. Betekenis en kennis van wat men ervaart wordt via de interactie overgebracht. Social bridging is volgens de jury een geweldig middel om meer doelgroep overstijgende projecten te starten in musea. De jury denkt hierbij ook aan het verbinden van het speciaal onderwijs met het regulier onderwijs, of kleuters met leerlingen van groep 8. Het projectplan is zeker overdraagbaar naar andere musea en kan meerdere malen per jaar plaatsvinden. De jury vindt het projectplan ook leergebied overstijgend doordat de leerlingen zich oriënteren op kunst door kunstwerken te bespreken en te verbeelden. Meerdere zintuigen en leerstijlen worden gebruikt om de creativiteit te ontwikkelen, maar meer dan dat: Kijk ze Kijken maakt authentieke ontmoetingen mogelijk."

 

Johan Gielen (Kunsthal Rotterdam) ontvangt de Aanmoedigingsprijs 2018 uit handen van Ingrid van Engelshoven, Minister van OCW

 

Mauritshuis en Basisschool De Mussen uit Den Haag eindigde met hun project Kunstschool Mh op de tweede plaats. Zij hebben prijzengeld van €1.000,- ontvangen. De jury heeft de volgende feedback aan de samenwerkingspartners meegegeven:

"Een kapot leuke les” noemde een van de leerlingen van de Prinses Ireneschool een les bij Kunstschool Mh. De jury kan zich dat heel goed voorstellen. Kunstschool Mh is een project dat het Mauritshuis samen met buurthuis De Mussen met scholen in de Schilderswijk in Den Haag wil uitvoeren. Het project wil kinderen kennis laten maken met en enthousiasmeren voor beeldende kunst in het algemeen en de Hollandse schilderkunst in het bijzonder. Daartoe gaat een medewerker van het Mauritshuis op school lesgeven. Die les is bijzonder omdat zowel sprake is van receptieve, actieve als reflectieve activiteiten. Niet alleen wordt kennis overgedragen, er wordt echt onderzoek gedaan en in het verlengde daarvan gaan de kinderen schilderen. Er is ook tijd gereserveerd om met de kinderen na te praten.
Met name de fase van het onderzoek doen, bijvoorbeeld het mengen van primaire kleuren, met als intro een schilderij van Mondriaan, wordt door kinderen enthousiast ter hand genomen zoals bleek uit de foto’s van de pilot met de Ireneschool. Vervolgens vormt de lucht op een schilderij van Van Ruisdael de uitdaging om zelf ‘Hollandse' luchten te schilderen. Een kapot leuke les, dus. En dan moet het museumbezoek nog komen.
Goed in dit plan is ook dat in de pilotfase aanpassingen zijn gedaan: meer aandacht voor de wat stillere kinderen en scherpere vragen om het reflecteren te verbeteren. Buiten de gedegen opzet van de onderwerpen in de Kunstschool -beeldmiddelen, genres, schilders, technieken- en de gedegen opzet van de lessen roemt de jury in dit project de samenwerking van de drie partijen: naast de school en het Mauritshuis speelt buurthuis De Mussen een cruciale rol voor kinderen die buiten dit project en buiten de school verder willen schilderen. Daarnaast slagen de drie partijen er in de les in het museum tot een feest te maken. Ouders, broertjes en zusjes, iedereen kan mee om naar de schilderijen te kijken en om over de lessen aan elkaar te vertellen. Enthousiaste betrokkenheid is het gevolg. Het plan is een prima voorbeeld van een goede afstemming tussen school, buurthuis en museum en zo overdraagbaar naar andere musea, gemeenten en scholen."