Verwonderpaspoort winnaar Museumeducatie Prijs 2018

Op vrijdag 10 november heeft de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven de winnaars van de Museumeducatie Prijs en Aanmoedigingsprijs 2018 bekend gemaakt tijdens een feestelijk evenement in Beeld en Geluid, Hilversum.

De winnaar van de Museumeducatie Prijs 2018, de prijs voor het beste lopende project, is geworden:

Verwonderpaspoort, van Naturalis Biodiversity Center en basisschool Woutertje Pieterse uit Leiden.

Naturalis en Woutertje Pieterse ontvangen €40.000,- om het project Verwonderpaspoort verder te ontwikkelen en uit te rollen bij andere scholen en culturele instellingen in Nederland. Uiteraard ontvangen ze begeleiding bij het besteden van het prijzengeld. Binnenkort wordt rondom het project Verwonderpaspoort een expertmeeting georganiseerd, waarbij professionals op gebied van onderwijs, musea, ict en projectmanagement Naturalis en Woutertje Pieterse helpen om het project nóg een stap verder te helpen. Wil je meer weten over dit project? Ga dan naar https://www.verwonderpaspoort.nl/.

Over het project zei de jury het volgende:

“Inmiddels weten we dat ontdekkend en ontwikkelingsgericht leren ervoor zorgen dat er veel plezier wordt beleefd aan het leren en dat het leidt tot beklijven van kennis en diepgaander begrip daarbij. Leren gebeurt niet alleen in de school, maar juist ook daarbuiten. Ouders en anderen zijn daarbij belangrijk. Naturalis heeft het project Verwonderpaspoort ingediend, een educatief aanbod met een digitale verwonderwereld erbij. Het project heeft de ambitie en de potentie om uit te groeien tot een leerecosysteem. Een school en museum overstijgende aanpak waarbij samenwerking voorwaarde is en gestimuleerd wordt, een aanpak die uit te breiden is naar kunst- en cultuurmusea, bibliotheken en verder en een aanpak die niet alleen lokaal, maar ook regionaal en zelfs landelijk voorstelbaar is. Denk maar eens groot!
Er is een directe verankering in meerdere vakgebieden van het curriculum en door toepassing van ICT, door het persoonlijke pasje dat bij museumbezoek wordt geactiveerd en waar je op school en thuis een digitale wereld mee bouwen, opdrachten maakt, spelletjes kan spelen en weer wordt uitgedaagd om naar musea te gaan. Dit maakt het verwonderpaspoort leuk, maar zeker niet vrijblijvend. Er is een aanpak neergezet die aansluit bij nieuwe opvattingen van een leven lang leren en ontwikkelen en er worden duurzame sectoroverstijgende doelstellingen opgepakt waarmee cultuureducatie in direct verband wordt gezet met onze burgers van de toekomst.”


De projectpartners van het winnende Verwonderpaspoort met de cheque van €40.000,-

 

Het project Flip the Museum van het Van Abbemuseum in samenwerking met Basisschool De Klimboom uit Eindhoven eindigde op een eervolle tweede plek. Zij ontvangen een cheque van €2.000,-. Over dit project zei de jury het volgende:

“Het Van Abbemuseum is met Flip the Museum een bijzondere samenwerking aangegaan met basisschool De Klimboom. De energie en het wederzijds vertrouwen spat van deze samenwerking af. Eerst nam het museum de school twee weken over, daarna de school het museum een dag. De groepen 1 tot en met 8 droegen elk op hun manier bij aan deze bijzondere museumdag. Van de directeur-voor-een-dag tot de bewaker-voor-een-dag tot de door de kleuters gemaakte kostuums: het is allemaal onderdeel van Flip the Museum. Zo sluit het project goed aan op ervaringsgericht leren, niet alleen van kunst, maar ook van hoe het werkt in een museum. 
Op een mooie manier wordt zelf kunst maken en het beleven van kunst aan elkaar gekoppeld. Het museum behoudt haar magie, maar wordt in dit project toch meer van ons allemaal. De betrokkenheid van ouders (1.200 familieleden bezochten het museum) is een belangrijke bijvangst.
Het Van Abbemuseum noemt Flip the Museum een positief-traumatische ervaring en daar kan de jury zich van harte bij aansluiten. Dat de kinderen enthousiast zijn is duidelijk, het zichtbare plezier van de museummedewerkers duidt op een groot draagvlak voor dit project in het museum.
In principe zou elk museum dit idee over kunnen nemen, zij het dat het nogal wat vraagt, zeker van de kant van het museum. Het is een intensief project, dat slechts enkele keren per jaar kan worden uitgevoerd. De jury heeft dat laten meewegen in haar eindoordeel. Tegelijkertijd ziet de jury in dat het bij Flip the Museum niet gaat om grote aantallen kinderen, maar om de kwalitatieve (positief traumatische ervaring) die de leerlingen opdoen. Dat in ogenschouw nemende, is de inspanning van de school en vooral van het museum het project meer dan waard.”

Wil je meer weten over het project Flip the Museum? Ga dan naar: https://vanabbemuseum.nl/educatie/aanbod-basisonderwijs/flip-the-museum/.