Over de Museumeducatie Prijs

De samenleving verandert snel. Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, wordt van scholen verwacht dat ze behalve voor kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming ook ruimte maken voor persoonlijke vorming. Musea kunnen met hun collecties aansluiten bij vrijwel alle leergebieden. Zoals natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. De Museumvereniging, brancheorganisatie van de Nederlandse Musea, ziet musea als een belangrijke, informele leeromgeving. Waar kinderen kunnen leren door voorwerpen te zien en te voelen. Door verhalen te horen en er zelf mee aan de slag te gaan.

Beste voorbeelden samenwerking

De Museumeducatie Prijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Op hun beurt kunnen scholen de musea helpen om hun publiek te behouden. Kinderen zijn ten slotte de museumbezoekers van de toekomst. Kortom, musea en scholen staan samen voor de mooie uitdaging om hoogwaardige educatieprojecten te blijven ontwikkelen.

Eerste editie een succes

De Museumvereniging is blij dat de minister van OCW in 2015 een prijs heeft ingesteld voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen en musea. De eerste editie in 2015 was succesvol, met veel aanmeldingen. De winnaar, het Kröller Müller museum, heeft het prijzengeld gebruikt om hun project ‘De digitale scheurkalender’ te verspreiden onder scholen in Nederland, België en Denemarken. Waarmee direct werd aangetoond dat de Museumeducatie Prijs de samenwerking tussen scholen en musea daadwerkelijk bevordert.

Dit jaar twee prijzen

Zowel musea als scholen kunnen een lopend educatieproject aanmelden voor de prijs. De prijs is een geldbedrag van €.40.000,- dat wordt aangewend om het bekroonde educatieprogramma verder te ontwikkelen en uit te breiden. Nieuw is de aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan: een prijs van € 5.000,- voor de realisatie van het projectplan. Alle genomineerden ontvangen een financiële compensatie voor hun investering in de Museumeducatie Prijs. Aanmelden kan tot 1 juni 2017.

Een wereld te winnen

Onderzoek van de Taskforce Museumeducatie laat zien dat nog lang niet overal sprake is van educatieve samenwerking tussen onderwijs en musea. Hoewel leerkrachten op basisscholen aangeven dat ze cultuureducatie belangrijk vinden, weten ze niet altijd hoe ze een project goed kunnen opstarten. Er is dus nog een wereld te winnen. De tweede editie van de Museumeducatieprijs zal het museumonderwijs zeker verder versterken.